آخرین قیمت چرخ خیاطی و ماشین آلات
وابسته در کانال تلگرام

تولیدکننده: چرخ خیاطی کاچیران


نمایش:
مرتب کردن براساس:

چرخ خیاطی گلدوزی یاسمین کاچیران JASMINE 592 plus

چرخ خیاطی کاچیران خانگی یاسمین+592Kachiran JASMINE 592 plusمعرفی شرکت کاچیران:کارخانجات چرخ خیاطی  کاچیران در سال 1359 با هدف تول..

615,000تومان قیمت بدون مالیات: 615,000تومان

چرخ خیاطی گلدوزی رز Rose 210

چرخ خیاطی کاچیران خانگی رز 210Kachiran Rose 210معرفی شرکت کاچیران:کارخانجات چرخ خیاطی ایران  کاچیران در سال 1359 با هدف..

445,000تومان قیمت بدون مالیات: 445,000تومان

چرخ خیاطی خانگی نیولایف newlife 5000-C

چرخ خیاطی کاچیران خانگی نیولایف 5000Kachiran newlife 5000-Cمعرفی شرکت کاچیران:کارخانجات چرخ خیاطی ایران  کاچیران در سال 1359 ..

1,049,000تومان قیمت بدون مالیات: 1,049,000تومان

چرخ خیاطی گلدوزی نیولایف newlife 6060-D

چرخ خیاطی کاچیران خانگی نیولایف 6060DKachiran newlife 6060-Dمعرفی شرکت کاچیران:کارخانجات چرخ خیاطی ایران  کاچیران در سال 1359 با ..

925,000تومان قیمت بدون مالیات: 925,000تومان

چرخ خیاطی گلدوزی نیولایف newlife1149

چرخ خیاطی کاچیران خانگی نیولایف 1149Kachiran newlife 1149معرفی شرکت کاچیران:کارخانجات چرخ خیاطی ایران  کاچیران در سال 1359 ب..

845,000تومان قیمت بدون مالیات: 845,000تومان

چرخ خیاطی گلدوزی نیولایف newlife 4084

چرخ خیاطی کاچیران خانگی نیولایف 4084Kachiran newlife 4084معرفی شرکت کاچیران:کارخانجات چرخ خیاطی ایران  کاچیران در سال 1359 ب..

865,000تومان قیمت بدون مالیات: 865,000تومان

چرخ خیاطی گلدوزی یاسمین JASMINE 392

چرخ خیاطی کاچیران خانگی یاسمین392Kachiran JASMINE 392معرفی شرکت کاچیران:کارخانجات چرخ خیاطی ایران  کاچیران در سال 1359 با هد..

580,000تومان قیمت بدون مالیات: 580,000تومان

چرخ خیاطی گلدوزی یاسمین کاچیران JASMINE 593 plus

چرخ خیاطی کاچیران خانگی یاسمین +593Kachiran JASMINE 593 plusمعرفی شرکت کاچیران:کارخانجات چرخ خیاطی ایران  کاچیران در سال 1359 با ..

635,000تومان قیمت بدون مالیات: 635,000تومان

چرخ خیاطی گلدوزی نیولایف newlife1129

چرخ خیاطی کاچیران خانگی نیولایف1129Kachiran newlife 1129معرفی شرکت کاچیران:کارخانجات چرخ خیاطی ایران  کاچیران در سال 1359 با..

805,000تومان قیمت بدون مالیات: 805,000تومان

چرخ خیاطی خانگی newlife5000-D

چرخ خیاطی کاچیران خانگی نیولایف 5000Dkachiran newlife 5000-Dمعرفی شرکت کاچیران:کارخانجات چرخ خیاطی کاچیران در سال 1359 با هدف تولید چرخ..

945,000تومان قیمت بدون مالیات: 945,000تومان

چرخ خیاطی گلدوزی یاسمین JASMINE 393

چرخ خیاطی کاچیران خانگی یاسمین393Kachiran JASMINE 393معرفی شرکت کاچیران:کارخانجات چرخ خیاطی ایران  کاچیران در سال 1359 با هد..

595,000تومان قیمت بدون مالیات: 595,000تومان

چرخ خیاطی گلدوزی یاسمین JASMINE 502

چرخ خیاطی کاچیران خانگی یاسمین 502Kachiran JASMINE 502معرفی شرکت کاچیران:کارخانجات  چرخ خیاطی کاچیران در سال 1359 با هدف تولید چرخ خیاط..

575,000تومان قیمت بدون مالیات: 575,000تومان

چرخ خیاطی گلدوزی نیولایف newlife1139

چرخ خیاطی کاچیران خانگی نیولایف1139Kachiran newlife 1139معرفی شرکت کاچیران:کارخانجات چرخ خیاطی ایران  کاچیران در سال 1359 با..

845,000تومان قیمت بدون مالیات: 845,000تومان

چرخ خیاطی گلدوزی نیولایف newlife 4084S

چرخ خیاطی کاچیران خانگی نیولایف 4084SKachiran newlife 4084-Sمعرفی شرکت کاچیران:کارخانجات چرخ خیاطی ایران  کاچیران در سال 1359 با ..

880,000تومان قیمت بدون مالیات: 880,000تومان

چرخ خیاطی خانگی newlife4084-D

چرخ خیاطی کاچیران خانگی نیولایف4084DKachiran newlife 4084-Dمعرفی شرکت کاچیران:کارخانجات چرخ خیاطی ایران  کاچیران در سال 1359 ..

905,000تومان قیمت بدون مالیات: 905,000تومان

چرخ خیاطی گلدوزی نیولایف newlife1139-D

چرخ خیاطی کاچیران خانگی نیولایف 1139DKachiran newlife 1139-Dمعرفی شرکت کاچیران:کارخانجات چرخ خیاطی ایران  کاچیران در سال 135..

885,000تومان قیمت بدون مالیات: 885,000تومان