کاغذ پلاتر

کاغذ پلاتر


نمایش:
مرتب کردن براساس:

دستگاه دیجیتایزر

دستگاه دیجیتایزر اطلاعات اجمالی:دیجیتایزر(digitizer) دستگاهی است که خطوط تصویر پیوسته را به کدهای دیجیتال تبدیل می کند. از این دستگاه برای اسکن ن..

تماس بگیرید قیمت بدون مالیات: 0تومان

کاغذ پلاتر پشت چسب دار 152 سانتی متری تترا

کاغذ پلاتر پشت چسب دار 152 سانتی متری تتراTetra Plotter Paper 152cmمعرفی:کاغذ پللتر تترا از جمله بهترین محصولات در این زمینه است. این کاغذها که ب..

تماس بگیرید قیمت بدون مالیات: 0تومان

کاغذ پلاتر فرمادالدو 182 سانتی متری

کاغذ پلاتر فرما دالدوDuledo Plotter Paper 182cmمعرفی:کاغذ پلتر فرما دالدو که ساخت کشور هلند است از جمله بهترین محصولات در این زمینه است. این کاغذها که..

تماس بگیرید قیمت بدون مالیات: 0تومان

کاغذ پلاتر پشت چسب دار 152 سانتی متری کونسان

کاغذ پلاتر  152 سانتی متری کونسانKONSAN Plotter Paper 152cmمعرفی:کاغذ پلاتر کونسان که ساخت کشور ترکیه است از جمله بهترین محصولات در این زمینه است..

تماس بگیرید قیمت بدون مالیات: 0تومان

کاغذ پلاتر پشت چسب دار عرض 91 سانتی متری کونسان

کاغذ پلاتر  عرض 91سانتی متری کونسانKONSAN Plotter Paper 152cmمعرفی:کاغذ پلاتر کونسان که ساخت کشور ترکیه است از جمله بهترین محصولات در این زمینه ا..

تماس بگیرید قیمت بدون مالیات: 0تومان

کاغذ پلاتر فرمادالدو 152 سانتی متری

کاغذ پلاتر فرما دالدوDuledo Plotter Paper 152cmمعرفی:کاغذ پلتر فرما دالدو که ساخت کشور هلند است از جمله بهترین محصولات در این زمینه است. این کاغذها که..

تماس بگیرید قیمت بدون مالیات: 0تومان

کاغذ پلاتر فرمادالدو 162 سانتی متری

کاغذ پلاتر فرما دالدوDuledo Plotter Paper 152cmمعرفی:کاغذ پلاتر فرما دالدو که ساخت کشور هلند است از جمله بهترین محصولات در این زمینه است. این کاغذها ک..

تماس بگیرید قیمت بدون مالیات: 0تومان

دستگاه دیجیتایزر وپلاتر جک

دستگاه دیجیتایزر و پلاتر جک jackاطلاعات اجمالی:دیجیتایزر(digitizer) دستگاهی است که خطوط تصویر پیوسته را به کدهای دیجیتال تبدیل می کند. از این دستگاه ب..

تماس بگیرید قیمت بدون مالیات: 0تومان