رسوب گيری اتو مخزن دار 


دلیل رسوب زدگی اتومخزن دار چیست؟

به دليل وجود املاح درآبی  كه داخل اتو استفاده می‌كنيم، منبع‌دستگاه اصطلاحا ديگ دچار رسوب می‌شودو به مرور رسوب انباشته شده داخل منبع از ديواره جدا شده باعث كثيف شدن آب داخل منبع شده و هنگام اتوكشی، لباس و پارچه موردنظرلک شده و کثیف می‌شود. 
راهکار اصلی رسوب زدایی اتومخزن دار چیست؟

!براي رفع رسوب بعضا ديده شده که از سركه استفاده شده است،  این راهکار به هیچ وجه توصیه نمی‌شود!  زيرا هم باعث ايجاد بوی بد در محيط كار شده  و هم به قطعات دستگاه آسيب می‌رساند، بهتر اين است كه از پودرهای ضدرسوب موجود دربازار استفاده كنيم 


 طریقه انجام عمل رسوب زدایی چگونه است؟

برای شروع، یک بسته پودررا داخل منبع آب اتو ريخته و یک سوم از حجم  دیگ را باآب پرکرده سپس درب منبع را بسته و دستگاه را روشن می‌كنيم و اجازه می‌دهيم تا آب موجود در منبع كاملا جوش بیاید، حالا دستگاه را خاموش كرده و صبر می‌كنيم تا كاملا سردشود، سپس آب داخل منبع را تخليه می‌كنيم و محدداً داخل منبع را با آب  پرمی‌کنیم و سپس دستگاه را روشن كرده و اجازه می‌دهيم كه آب جوش بيايد و محدداً بعد از سرد شدن آب را تخليه می‌كنيم اين کار را دو يا سه بار تكرار كرده و اجازه می‌دهيم حداكثر رسوب موجود در ديگ تخليه شود.

اخطار!

 اتوهای مخزن دار صنعتی به دودسته تقسیم می‌شوند دسته اول اتوهایی که دارای مخزن استیلهستند مانند برند های سیلتر، مگما، و اپتیما و دسته دوم اتوهایی با مخزن بازشونده مانند اتواسترالوکس که نیازی به پودر رسوب گیر ندارند، و صرفا با بازکردن مخزن اصلی می‌توان رسوب را شست‌وشو و از بین برد. استفاده از پودررسوب گیر برای اتو با مخزن بازشونده به دلیل فلزمتفاوت آن، باعث آسیب و سوراخ شدن آن می‌شود! و حتما باید توسط تکنسین مجرب عملیات رسوب زدایی در این نوع اتوها انجام شود.نکته مهم !

نكته قابل تأمل اين است که در طول  عمليات،  دكمه تخليه بخارروی دسته اتو را هرگز فشار ندهيد زيرا آب گل‌آلودموجود در منبع وارد شلنگها و دسته اتو شده و موجب ايجاد مشكل در اتو كشی تا مدتها خواهد شد.