چرا داخل اتوی مخزن دار خریداری شده آب است؟


سوال خریداران

بسیاری ازمشتریان پس ازخریدمحصول، درموردوجودآب داخل مخزن اتو سوال ميكنن، ابراز نگرانی آنها درمورد این است كه امکان دارددستگاهشان ازقبل کارکرده و دست دوم باشد! 


دلیل اصلی وجودآب درمخزن اتو چیست؟

وقتی اين مدل از اتوهادركارخانه سازنده مونتاژ ميشه قبل ازبسته بندی بايداز مرحله تست عبورکنن، پس شرکت سازنده مقدار كمی آب داخل دستگاه ریخته و عمليات تست دستگاه انجام ميشه.
 

آب داخل مخزن را چگونه خارج کنیم؟
 به دليل اينكه لوله ورودی آب مخزن حدودنيم سانتی‌متر داخل مخزن وارد و به بدنه مخزن جوش داده شده، شما حتی اگر مخزن رو واژگون هم كنيد بازهم آب مخزن به طور كامل خارج نمیشه ومقدار كمی آب و فشاربخار داخل دستگاه باقی می‌ماند.

به همين دليل وقتی برای اولين بار درب مخزن رو باز می‌كنيم صدای خروج هوا شنیده میشه، همچنين باتكان دادن مخزن صدای آب رو هم خواهيدشنيد.