نحوه روغن کاری چرخ سردوز و میاندوز صنعتی + تصاویر


 شیشه روغن 

در این نوع ماشین آلات باید روغن از محل شیشه روغن داخل مخزن دستگاه ریخته شود سپس دستگاه به صورت اتوماتیک عملیات روغن کاری را انجام می‌دهد.


پمپ روغن

به دلیل وجود مخزن روغن در این مدل ها امکان دسترسی به پمپ برای کاربر وجود ندارد لذا لازم است حتما هر شش ماه یکبار روغن دستگاه تخلیه شده و روغن جدید داخل مخزن ریخته شود.

 لازم به ذکر است همه مدل های فوق الذکر دستگاه دارای فیلترروغن می‌باشدکه معمولا در پشت دستگاه قرار می‌گیرد لازم است هر سال یکبار فیلتر از محل خود خارج کرده و توسط باد تمیز شده و یا تعویض گردد