, چرخ کار , ظریف دوز زنانه , دستمزدعالی و بیمه , خیابان جمهوری بین خیابان , ولیعصر و شیخ هادی , پاساژرویال طبقه دوم ,