استخدام

« استخدام » , شرکت تولیدی مانتو سارای , چرخ کار ماهر - اتو کار ماهر , و وسط کار ( خانم ) , حقوق ثابت + بیمه , محدوده پیروزی - بلوار ابوذر