سبد خرید شما

گزارش تحویل

(در موارد ثبت سفارش و خرید از 20 بافت) مراحل ثبت سفارش، اقدام  برای بارگیری و سایر مراحل سفارش تا خرید از طریق پنل خرید شما اعلام می گردد. در مواقعی نیز از طریق پیامک و تماس تلفنی اطلاع رسانی های مهم صورت می گیرد. اما در نظر داشته باشید 20 بافت هیچگاه از مشتریان خود مبلغ را از طریق پیامک در خواست نمی کند. در صورتی که نیاز به واریز مبلغی به حساب 20بافت باشد باید از طریق تماسی که با دفتر 20 بافت به شماره 02155800005 صورت می گیرد انجام شود. لطفا مراقب هرگونه فعالیت مشکوک باشید و سعی نمائید خرید را از طریق سایت 20 بافت انجام دهید.