چرخکار ماهر

چرخ کار ماهر , و زیگزاگ میاندوزکار , نیازمندیم