چرخکار شومیزدوز زنانه

چرخ کار شومیزدوز زنانه , زیگزال دوز 5نخ زن , و اتو کار با بیمه و دستمزد عالی -