چرخکار راسته دوز

چرخ کار راسته دوز , و زیگزاگ دوز نیازمندیم , ( محدوده رسالت )