چرخکار دامن مجلسی دوز

چرخ کار دامن مجلسی دوز , و اتو کار و مزدی دوز , نیازمندیم ( محدوده فلاح ) _