شرکت تولید پوشاک به تعدادی

شرکت تولید پوشاک به تعدادی , راسته دوز،زیگزال دوزماهرتریکو , نیازمنداست(محل ‎کارقلعه حسن خان)