سبد خرید شما

سوزن چرخ خیاطی

هیچ محصولی در این دسته بندی وجود ندارد.

سوزن خیاطی:

شاید بتوان از سوزن خیاطی به عنوان ساده ترین و در عین حال مهمترین بخش یک چرخ خیاطی نام برد.اندازه سوزن به طور متوسط 3 سانتی متر در 2 میلی متر می باشد.

در این فضای بسیار کوچک شیار داخلی،شماره سریال و کدینگ انتهای مشاهده می فرمــایید.سرعت متوسط سوزن در عملیات دوخت 3000 دوخت در دقیقه می بــاشد.

سوزن چرخ خیاطی دارای کدهای مخصوصی می باشد که به شرح ذیل می باشد:

سوزن خیاطی کد DB: مخصوص چرخ های راسته دوز بوده و سوزن خیاطی  کد DC مخصوص چرخ خیاطی سردوز، سـوزنکد DV در چرخ خیاطی میــاندوز و  و کد HAبرای 

دوخت چرخ خهای خانگی بکار برده می شود.