زنانه دوز ماهر خانم یا آقا

زنانه دوز ماهر خانم یا آقا , کمک برشکار ماهر یا مبتدی , خانم ( با بیمه و مزایا ) _