دوزنده حرفه ای خانم

دوزنده حرفه ای خانم , با سابقه کار معتبر , در مزون یا تولیدی،محیط زنانه , ساعت کار30 / 9 الی 30 / 17 , (شهرک غرب)