دوزنده خانم جهت کار درمزون

دوزنده خانم جهت کار درمزون , (دوخت مانتو)فوری نیازمندیم , محدوده شهرک اکباتان