دوزنده آقا،تکمیل دوز

دوزنده آقا،تکمیل دوز , (راسته دوز،زیگزاگ دوز) تریکو , نیازمندیم بابیمه ومزایا