خیاط راسته دوز

خیاط راسته دوز , (تهرانپارس) , نیازمندیم