فروشگاه اینترنتی 20 بافت

جهت تکمیل نیرو

جهت تکمیل نیرو , به تعدادی خانم , دوماکوزن زیگزاگ دوز راسته دوز , وسط کار و بسته بند , و تعدای کارگرساده آقا , جهت برشکاری نیازمندیم و