.همانطور كه از اسم اين دستگاه‌ها مشخص است توسط اين گروه از دستگاه ها فقط امكان دوخت راسته وجوددارد

.راسته دوز های صنعتی درکنار متنوع بودن به چند گروه اصلی تقسيم بندی می شوند ، اما قبل ازآن  بهتر اين است كه به طور كلی توضيحات اجمالی در مورد راسته دوز صنعتی خدمت شما ارائه شود
به جهت استفاده از اين ماشين آلات در كارگاه های صنعتی و به منظور افزايش راندمان در اين مدلها شما نياز به بالا بردن پايه دوخت جهت تعويض كار همچنين استفاده از دوقت سرقائمی ( محكم كاری) در ابتدا و انتهای خط دوخت و قطع كردن نخ هنگام نياز به خروج كار از زير چرخ داريد 
.در مدل های راسته دوز معمولی همه اين كار ها به صورت مكانيكی انجام می‌شود 


يعنی كار بر با فشار دادن يك اهرم فلزی توسط پای سمت راست خود موجبات بالا امدن پايه را فراهم ميكند.
همچنين با فشردن قطعه مربوط به انجام دوخت سرقائمی با دست راست كار محكم كاری دوخت را در زمان مورد نياز انجام ميدهد 

و هنگام اتمام كار و نياز به خارج كردن پارچه از زير دستگاه با يك قيچی كوچك نخ دستگاه را از پارچه جدا می نمايد 


البته لازم به ذكر است كه در سال‌های  اخير با ورود تكنولوژی دايركت درايو جهت راه اندازی دستگاه ازموتورهای سروو در داخل بدنه دستگاه استفاده شده و دينام های بزرگ كلاچ دار و تسمه انتقال حركت دينام به دستگاه حذف شده است كه اين امر موجب كاهش مصرف انرژی تا ٧٠ درصد و كاهش لرزش و صدای دستگاه شده است 
گروه دوم از راسته دوز های صنعتی را در بازار به راسته سر نخ زن معرفی ميكنند 
در اين مدل هم مانند گروه قبلی همه كارها به صورت مكانيكی انجام می‌شود 
ولی در پايان عمليات دوخت با فشردن پدال دوخت دستگاه كه كار راه اندازی ماشين را انجام ميدهد به سمت عقب سيستم نخ قطع كن خودكار فعال شده و نخ دوخت از پارچه جدا ميشود اين تكنولوژی علاوه بر افزايش راندمان دستگاه باعث كاهش مصرف نخ نيز می‌شود 
اما در گروه اخر راسته دوز های اتوماتيك 
عمليات بالا و پايين بردن پايه با فشردن پدال راه اندازی دستگاه به عقب به صورت نيمه انجام ميشود يعنی فقط كافی است كه شما پدال را كمی  به سمت عقب فشار دهيد پايه بالا آمده و به محض رها كردن پدال پايه به پايين می آيد 
جهت استفاده از سيستم سر قائمی (محكم كاری دوخت ) نيز به دو روش قابل استفاده خواهد بود 
می توانيد با روشن كردن كليد های مربوط به سرقائمی روی نمايشگر دستگاه از سيستم در خواست كنيد كه در ابتدای شروع دوخت و در انتهای هر خط دوخت شما قبل از قطع كردن نخ ابتدا سرقائمی زده و بعد نخ را قطع كند البته اين سيستم اين احازه را به شما داده كه حتی تعداد دوخت سرقائمی را تيز تايين كنيد حتی میتواند تعداد دوخت سرقائمی در شروع خط دوخت و انتهای آن متفاوت باشد .
همچنين می‌توانيد تعداد دفعاتی كه دوخت به عقب بر ميگردد را نيز مشخص كنيد كه بين ٢ و ٣ متغيير می‌باشد 


همچنين در اين گروه دكمه ای نزديك به قسمت سوزن قرار گرفته كه با استفاده از آن می توانيد در هر نقطه از مرحله دوخت و به هر اندازه و هر تعدادی كه نياز داريد از دوخت سرقائمی استفاده كنيد. در اين گروه همچنين جهت استفاده از سيستم نخ قطع كن مثل گروه دوم فقط با فشردن پدال راه انداز دستگاه به عقب عمليات قطع كردن نخ از پارچه انجام می شود .در برخی مدل‌های  حديد همچنين با بالا بردن تكنولوژی  دستگاه و استفاده از چند موتور مختلف اين امكان فراهم شده است كه در طول انجام دوخت دستگاه در نقاط مختلف با برگشت به جلو و عقب طرح دوخت خاصی  را ايجاد كرده و دست كاربر را برای  انجام دوخت طرح دار تا حدی باز كرده است البته اين مدلها به دليل كم كردن راندمان كاربر و همچنين قيمت بالای  دستگاه و .تنظيمات نسبتا پيچيده چندان مورد توجه قرار نگرفته است ولی  مطمئنا راه را برای  افزايش ورود تكنولوژی به راسته دوز های  صنعتی باز كرده است