تعدادی چرخکار پیراهن مردانه

تعدادی چرخ کار پیراهن مردانه , با کار دائم نیازمندیم , محدوده 17 شهریور، شادآباد