تعدادی چرخکار و وسط کار

تعدادی چرخ کار و وسط کار , جهت کار تریکو , نیازمندیم