فروشگاه اینترنتی 20 بافت

تعدادی چرخکار و زیگزال دوز

تعدادی چرخ کار و زیگزال دوز , و وسط کار ، جهت کار , در تولیدی پوشاک نیازمندیم تماس تا 1هفته