تعدادی چرخکار و زیگزال دوز

تعدادی چرخ کار و زیگزال دوز , جهت کار تریکو مردانه , (خانم یا آقا) نیازمندیم