تعدادی چرخکار و اتوکار خانم

تعدادی چرخ کار و اتو کار خانم , محدوده شهرری،محیط کاملازنانه , نیازمندیم