تعدادی چرخکار ماهر

تعدادی چرخ کار ماهر , کاپشن و شلوار دوز ، آقا , نیازمندیم ( غیر سیگاری )