تعدادی چرخکار ماهر خانم

تعدادی چرخ کار ماهر خانم , در محیطی کاملا زنانه , نیازمندیم (ستارخان - حبیب اله)