تعدادی چرخکار خانم و آقا

تعدادی چرخ کار خانم و آقا , جهت دوخت مانتو محیط تمیز , محدوده جنوب تهران يادگاري