تعدادی چرخکار حرفه ای

تعدادی چرخ کار حرفه ای , جهت کار مانتو و پالتو نیازمندیم , تسویه هفتگی - نقدی تماس تايکهفته