تعدادی چرخکارماهرجهت مانتو

تعدادی چرخ کارماهرجهت مانتو , و پالتو اسپرت بدون دگمه مادگی , تسویه هفتگی(تماس تایکهفته افسريه