تعدادی چرخکار،وردست چرخکار

تعدادی چرخ کار،وردست چرخ کار , و وردست اتو کار مانتو خانم , یا آقا نیازمندیم « منطقه شهرری » و