تعدادی زیگزال دوز، میان دوز،

تعدادی زیگزال دوز، میان دوز، , راسته دوز و وسط کار خانم یا آقا , نیازمندیم. محل کار : نسیم شهر