فروشگاه اینترنتی 20 بافت

به یک چرخکارخانم ( تمیز کار )

به یک چرخ کارخانم ( تمیز کار ) , مزون دوز و یک وردست خیاط , در محدوده صادقیه نیازمندیم