به یک نفر چرخکارآقا

به یک نفر چرخ کارآقا , کاملاحرفه ای جهت شخصی دوزی , نیازمندیم ( محدوده قیطریه )