به یک نفر خانم

به یک نفر خانم , آشنا به چرخ کاری , نیازمندیم