به یک خیاط ماهر خانم

به یک خیاط ماهر خانم , جهت تعمیرات نیازمندیم , پونک - بوستان (تماس تا یک هفته)