به یکنفر خیاط جهت

به یکنفر خیاط جهت , دوخت لباس عروس , نیازمندیم