به چرخکار ماهر

به چرخ کار ماهر , جهت کار در تولیدی پوشاک , بچه گانه نیازمندیم