به چرخکار ماهر و نیمه ماهر

به چرخ کار ماهر و نیمه ماهر , خانم یا آقا جهت کار تریکو , نیازمندیم (محدوده خاوران)