به تعدادی چرخکار

به تعدادی چرخ کار , ماهر مانتو دوز , با مزد عالی , و جای خواب نیازمندیم , ( اسلامشهر )