به تعدادی چرخکار ماهر

به تعدادی چرخ کار ماهر , مانتو اسپرت , محدوده اندیشه نیازمندیم