به تعدادی چرخکار ماهر

به تعدادی چرخ کار ماهر , مانتودوز ( آقا ) , نیازمندیم