به تعدادی چرخکار ماهر

به تعدادی چرخ کار ماهر , تی شرت مردانه خانم یا آقا , نیازمندیم ( تماس تا یکهفته )