به تعدادی چرخکار ماهر

به تعدادی چرخ کار ماهر , مانتو دوز نیازمندیم , ( محدوده امامزاده حسن )