به تعدادی چرخکار ماهر

به تعدادی چرخ کار ماهر , مانتو دوز نیازمندیم , مزد عالی و جای خواب , , ( اسلامشهر )