به تعدادی چرخکار ماهر

به تعدادی چرخ کار ماهر , لباس مجلسی زنانه، اتو کار،وسط کار , ومزدی دوزحومه شهریارفردوسیه -