به تعدادی چرخکار ماهر

به تعدادی چرخ کار ماهر , جهت سری دوزی مانتو , در محدوده تجریش نیازمندیم