به تعدادی چرخکار شلوار

به تعدادی چرخ کار شلوار , و مانتو دوز (غیرسیگاری) , نیازمندیم - محدوده کیان شهر