به تعدادی چرخکار خانم یا آقا

به تعدادی چرخ کار خانم یا آقا , زیگزاگ دوز،میاندوزکارنیازمندیم , فوری ( محدوده افسریه)